Dit livs historie

TELEFON

42 70 20 10

Dit livs historie

Her ser du Mediemandens forslag til, hvordan vi kan arbejde med projektet. Projektet vil blive til i en løbende dialog mellem dig og Mediemanden. Det vigtigste er, at det bliver DIN historie, der bliver fortalt.


Der kan laves et projekt for såvel nulevende som for afdøde personer. Hvis det drejer sig om afdøde personer, må projektet blive til i et tæt samarbejde med udvalgte pårørende.


Ethvert projekt har som formål at fortælle en livshistorie på en respektfuld og ordentlig måde til gavn og glæde for hele familien - og dem, der kommer efter dig.

Her er Mediemandens forslag til, hvordan et projekt kan laves:

Projektet består af 3 dele:


1. En videofilm i fuld HD-kvalitet. Varighed ca. 1 time.

Denne film er kernen i projektet. Det er gennem filmen, at den personlige historie fortælles. Jeg hjælper gerne med forslag til emner, der kan indgå i historien.


Samtidig med at hovedpersonen/hovedpersonerne fortæller historien, vil vi finde nogle af de relevante billeder, der kan lægges ind som illustration til historien.


Videofilmen lægges på en DVD, som præges med billeder fra filmen i et personligt layout, ligesom omslaget bliver helt personligt.


2. Et diasshow med dine bedste billeder.

Vi finder de bedste billeder fra familiealbummet, som indscannes og derefter laves om til en sammenhængende billedpræsentation. Først optimeres billederne, så ridser og skrammer fjernes. Desuden kan jeg optimere kontrast og eksponering samt evt. fjerne uønskede genstande eller personer fra billederne. Denne præsentation lægges også på DVD'en.


3. En personlig billedbog.

De fleste mennesker vil gerne have deres billeder i hånden. Vi samler de bedste billeder fra familiealbummene således at de bliver til en personlig, flot fotobog, der vil vække glæde overalt - og f.eks. kan bruges som en rigtig personlig gave til hele familien.

Billedbogen fremstilles af ekstern leverandør og afregnes særskilt til leverandøren. Jeg anbefaler, at vi bruger billedbøger fra Apple. Du kan se mere herom på dette link. Vi kan også aftale andre leverandører.


Du vil sammen med projektet modtage de nødvendige data (filer), så du selv kan efterbestille flere fotobøger til alm. “butikspris”. Mediemanden hjælper også gerne hermed.


Når der skal fortælles en historie, som måske rummer et helt livsforløb, må der naturligvis træffes nogle valg. En løbende dialog mellem den/de pågældende involverede person(er) og Mediemanden er derfor en vigtig forudsætning for, at vi opnår det bedste resultat.

Kontakt


Mediemanden v. Troels Klit

Stokrosevej 85, 8330 Beder

Email: info@mediemanden.dk

Telefon: 42 70 20 10

Sidenavigation


Forside                    |      Andre ydelser

Fra Video til DVD      |      Priser 

Dit livs historie         |      Kontakt